Protectia Muncii

str Ialomitei , 2, Apartament 10, 440061, Satu Mare, Satu Mare, Romania. +40746379279Orar: Lu-Vi: 09:00-17:00
 • Sebastian OrtanSpecialist SSM
Firma noastra OSC 2013 SSM SRL isi propune sa vina in sprijinul firmelor din Satu Mare cu serviciile de SSM si PSI externalizate. Preluam o parte din responsabilitatile conducerii pentru a reduce in primul rand costurile firmelor cu serviciile obligatorii de SSM PSI si a ajuta angajatii sa isi cunoasca atat responsabilitatile cat si drepturile care le au la locul de munca.

In portofoliul nostru avem firme IT, fabrici, medici, etc.

Servicii oferite

Consultanta Protectia Muncii

In cadrul serviciului de Consultanta se verifica sau se planifica intocmirea dosarelor SSM si PSI se in baza legilor nr. 319/2006 si Nr. 307/2006.

Se oferteaza serviciile de care aveti nevoie in baza domeniului de activitate si a numarului de angajati.


str Ialomitei , 2, Apartament 10, 440061, Satu Mare, Satu Mare, Romania.

Evaluare anuala

Solicitati acum o programare pentru evaluarea anuala a angajatilor dvs.

Aceasta consta in verificarea cunostintelor in domeniul SSM si PSI a angajatilor.

Evaluarea se face periodic iar efectuarea acesteia este recomandata a se face pana la finalul anului curent.

Evaluarea anuala este gratuita si se face in baza contractului semnat cu firma noastra.

str Ialomitei , 2, Apartament 10, 440061, Satu Mare, Satu Mare, Romania.

Servicii SSM

Intocmirea dosarului S.S.M. este ceruta de Legea nr. 319/2006
- elaborarea de instructiuni proprii tinand cont de particularitatile activitatilor unitatii / intreprinderii precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;
- elaborarea planului de prevenire si protectie pe baza lucrarii de evaluare a factorilor de risc;
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor;
- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
- stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii (SSM) ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului cu aprobarea angajatorului;
- identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de prevenire si protectie, conform Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de protectia muncii pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;

Va oferim:
- evaluarea factorilor de risc pentru angajatii companiei dumneavoastra;
- intocmirea documentatiei de protectia muncii (S.S.M.);
- asistenta periodica pentru serviciile S.S.M.;

Asistenta in domeniul protectiei muncii:
- instruirea si informarea personalului in privinta problemelor de securitate si sanatate in munca;
- controlul periodic la toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si informarea prin rapoarte scrise a beneficiarului cu privire la deficientele constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
- colaborarea cu lucratorii desemnati / serviciile interne / serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
- actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
- participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor legale;
- intocmirea evidentelor accidentelor de munca conform competentelor legale;
- urmarirea realizarii masurilor stabilite prin programele proprii de masuri si prin controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;

Serviciile SSM sunt gratuite si se fac in baza contractului semnat cu firma noastra.

str Ialomitei , 2, Apartament 10, 440061, Satu Mare, Satu Mare, Romania.

Servicii PSI

Se va intocmi dosarul cu documentele cerute conform Legii Nr. 307/2006 si normelor generale din 2007, care va cuprinde:
- regulamentul de Ordine Interioara, inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de PSI;
- fisa postului, inclusiv obligatiile angajatului privind modul de insusire si respectarea masurilor de PSI la locul de munca;
- instructiuni specifice de PSI pentru fiecare loc de munca;
- evidenta zonelor cu risc ridicat de incendiu (unde este cazul);
- intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta;
- planul de interventie pentru unitate;
- planul de evacuare pe fiecare etaj;

Asistenta juridica pentru situatii de urgenta (PSI), care cuprinde:
- participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
- tematica pentru toate fazele de instruire si fisele individuale de instructaj de PSI;
- monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
- emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele PSI, responsabilitati, lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
- evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de PSI;
- participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea (control sau alte evenimente);
- intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului;
- realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de PSI, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

Serviciile PSI sunt gratuite si se fac in baza contractului semnat cu firma noastra.

str Ialomitei , 2, Apartament 10, 440061, Satu Mare, Satu Mare, Romania.

Echipa

 • Sebastian OrtanSpecialist SSM

  servicii preț disponibilitate
  Consultanta Protectia Muncii
  Evaluare anuala
  Servicii PSI
  Servicii SSM

Site-ul nostru foloseşte cookie-uri pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. Navigand în continuare, vă exprimaţi acordul. Citește mai mult
Nu doresc cookie-uri

ok, am înţeles!